خورشید

طرح‌ها

2 ژانویه 20140541 اخبار طرح آموزش را اینجا ببینید هدف: سازماندهی، تدوین و توزیع منش‌های روزآمد در حوزه‌ی علوم...

2 می 20117968 هدف: افزایش آشنایی مخاطبان با مناطق تاریخی و زیست‌بوم‌های ایران، محکم ساختن پیوند بین انسان...

2 می 20113693 هدف: توانمندسازی و ارتقای دانش و بینش عمومی از مجرای تجربه‌ی حل معماها در جریان بازی...