بایگانی برچسب: چیستا

سومین گام دوره‌ی آموزشی چیستا برگزار می‌گردد

ادامه‌ی سلسله نشست‌هایی با عنوان «چیستا‏» که به وسیله‌ی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید، و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد 46) برگزار می‌گردید، وارد دوره‌ی جدیدی از مباحث خود پیرامون اندیشه و فرهنگ می‌گردد. سومین گام از دوره‌ی آموزشی چیستا که به استادی دکتر شروین وکیلی برگزار می‌شود، …

ادامه نوشته »

ادامه‌ی سلسله گفتارهایی در اندیشه و فرهنگ برگزار می‌شود

ادامه‌ی سلسله نشست‌هایی با عنوان «چیستا‏» که به وسیله‌ی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید، و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد 46) برگزار می‌گردید، وارد دوره‌ی جدیدی از مباحث خود پیرامون اندیشه و فرهنگ می‌گردد. دومین گام از دوره‌ی جدید چیستا که به استادی دکتر شروین وکیلی برگزار می‌شود، …

ادامه نوشته »