بایگانی برچسب: چیستا

سومین گام دوره‌ی آموزشی چیستا برگزار می‌گردد

ادامه‌ی سلسله نشست‌هایی با عنوان «چیستا‏» که به وسیله‌ی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید، و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد 46) برگزار می‌گردید، وارد دوره‌ی جدیدی از مباحث خود پیرامون اندیشه و فرهنگ می‌گردد. سومین گام از دوره‌ی آموزشی چیستا که به استادی دکتر شروین وکیلی برگزار می‌شود، …

ادامه نوشته »

ادامه‌ی سلسله گفتارهایی در اندیشه و فرهنگ برگزار می‌شود

ادامه‌ی سلسله نشست‌هایی با عنوان «چیستا‏» که به وسیله‌ی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید، و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد 46) برگزار می‌گردید، وارد دوره‌ی جدیدی از مباحث خود پیرامون اندیشه و فرهنگ می‌گردد. دومین گام از دوره‌ی جدید چیستا که به استادی دکتر شروین وکیلی برگزار می‌شود، …

ادامه نوشته »

سلسله گفتارهایی در اندیشه و فرهنگ برگزار میشود

«چیستا‏» عنوان سلسله درس گفتارهایی از مجموعه دوره‌های جدید آموزشی در موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید است که با همکاری دانشگاه علمی-کاربردی فرهنگ و هنر و تارنمای ایـ سمینار برگزار می‌گردد و به بررسی مسائلی در حوزه‌ی اندیشه و فرهنگ می‌پردازد. نخستین گام دوره‌ی آموزشی چیستا که به استادی دکتر شروین وکیلی برگزار …

ادامه نوشته »

قدرت «شدن» و نقد مدرنیته

دومین نشست از گام بیست وهشتم چیستا تحت عنوان قدرت «شدن»و نقد مدرنیته در تاریخ بیست وهفتم دی ماه نودویک برگزار شد. در این جلسه به چهار چوب نظری دلوز و به طور مشخص کتاب وی درباره هیوم پرداخته شد و در چهارچوب نظری دلوز «ایده» و «حقیقت» تعریف و …

ادامه نوشته »

مبانی فلسفه نیچه

مبانی فلسفه نیچه به استادی دکترشروین وکیلی در تاریخ بیستم  بهمن ماه شروع شد. نشست نخستین از این دوره به شرح زیر گذشت: این نشست با نگاهی به زندگی و آثار دلوز آغاز شد و در ادامه به دیدگاه های فلسفی و نکاتی پیرامون تفکرات نیچه پرداخته شد. در آخر …

ادامه نوشته »