بایگانی برچسب: مثنوی

دوره هفتم مثنوی‌خوانی خورشید برگزار می‌شود

دوره‌ی آموزشی نقد و بررسی مثنوی مولوی، در هفتمین دوره‌ی خود به ادامه دفتر پنجم این اثر ادبی خواهد پرداخت. گام هفتم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی توسط مؤسسه‌ی خورشید راگا و به استادی دکتر امیرحسین ماحوزی برگزار می‌شود. این دوره شامل چهارنشست دو ساعته خواهد بود و‏ نخستین نشستِ آن …

ادامه نوشته »

دوره‌ی آموزشی مثنوی‌خوانی برگزار می‌شود

دوره‌ی آموزشی نقد و بررسی مثنوی مولوی، در ششمین دوره‌ی خود به دفتر پنجم این اثر ادبی خواهد پرداخت. به گزارش ایرانشهر، گام ششم دوره‌ی آموزشی مثنوی خوانی توسط مؤسسه‌ی خورشید راگا و به استادی دکتر امیرحسین ماحوزی برگزار می‌شود. گفتنی است این دوره شامل چهارنشست دو ساعته خواهد بود …

ادامه نوشته »