بایگانی برچسب: فریدون مشیری

نشست انجمن ادبی سیمرغ (فریدون مشیری-بخش سوم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «نقد و بررسی آثار و نگاهی به زندگی فریدون مشیری-بخش سوم»، یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد. سخنران این نشست دکتر امیرحسین ماحوزی بود.   مدیر نشست: حیدر زندی   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نقد و بررسی زندگی و آثار فریدون مشیری-سخنران: …

ادامه نوشته »

نشست انجمن ادبی سیمرغ (فریدون مشیری-بخش دوم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «نقد و بررسی آثار و نگاهی به زندگی فریدون مشیری-بخش دوم»، یکشنبه ۲۸ امردادماه 1397 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری و مهندس محمدرضا حائری بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نقد و بررسی زندگی …

ادامه نوشته »

نشست انجمن ادبی سیمرغ (فریدون مشیری-بخش نخست)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «نقد و بررسی آثار و نگاهی به زندگی فریدون مشیری-بخش نخست»، یکشنبه ۳۱ تیرماه 1397 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر شروین وکیلی و دکتر هنگامه آشوری بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نقد و بررسی زندگی …

ادامه نوشته »