بایگانی برچسب: طرح آموزش

مذهب عصر ناصری بررسی می‌شود

دین و مذهب در عصر ناصری موضوع پنجمین دوره‌ی آموزشی-پژوهشی اندیشه‌ی ایرانشهری (نگاهی سیستمی به تاریخ اجتماعی معاصر ایران) است که از سوی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد ۴۶) برگزار می‌گردد. «دین و مذهب عصر ناصری» عنوان یکی دیگر از دوره‌های پیاپی …

ادامه نوشته »

برگزاری رویکردهای روان‌شناسیِ تحولی

نگرش‌های روانشناسی-تحولی به چهار موضوع و مسئله‌ی برجسته در حوزه‌‌ی روانشناسی، محتوای چهار نشست آموزشی هستند که به همت موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا و مرکز خدمات روان‌شناسی ‌سیاووشان برگزار خواهند شد. عنوان هر یک از نشست‌های چهارگانه‌ی این دوره‌ی آموزشی-پژوهشی به ترتیب زمانی عبارتند از: «مسئله‌ی جنسی» (استاد حیدر حسینی …

ادامه نوشته »

دومین گام کارگاه آفرینش جهان داستانی برگزار می‌شود

دومین گام دوره تازه کارگاه داستان‌نویسی مسعود بُربُر با عنوان «کارگاه آفرینش جهان داستانی» از 20 امرداد 1393 آغاز می‌شود. دوره‌ی آموزشی کارگاه آفرینش جهان داستانی نام یکی از مجموعه دوره‌های آموزشی در موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا است که از نیمه دوم امرداد امسال و به استادی مسعود بُربُر برگزار …

ادامه نوشته »

طهران در عصر ناصری بررسی می‌شود

طهران عصر ناصری موضوع چهارمین دوره‌ی آموزشی-پژوهشی اندیشه‌ی ایرانشهری (نگاهی سیستمی به تاریخ اجتماعی معاصر ایران) است که از سوی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد ۴۶) برگزار می‌گردد. «طهران در عصر ناصری» عنوان یکی دیگر از دوره‌های پیاپی اندیشه‌ی ایرانشهری است که …

ادامه نوشته »

ادامه‌ی نشست های تفسیر دیوان حافظ

موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا دوره‌ی آموزشی نقد و بررسی دیوان حافظ را به استادی دکتر امیرحسین ماحوزی برگزار می‌کند. سومین گام این دوره‌ی آموزشی به ادامه‌ی بررسی دیوان خواجه حافظ شیرازی می پردازد که نخستین گام آن هفته‌ی پیش پایان یافت. نخستین نشست از سومین گام این دوره که شامل …

ادامه نوشته »

کارگاه آفرینش جهان داستانی برگزار می‌شود

دوره تازه کارگاه داستان‌نویسی مسعود بُربُر با عنوان «کارگاه آفرینش جهان داستانی» از شانزدهم تیرماه آغاز می‌شود. دوره‌ی آموزشی کارگاه آفرینش جهان داستانی نام یکی از مجموعه دوره‌های آموزشی در موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا است که از نیمه دوم تیرماه امسال و به استادی مسعود بُربُر برگزار خواهد شد. نخستین …

ادامه نوشته »

دوره‌ی آموزشی شرایط امتناع در اندیشه‌ی معماری ایرانی برگزار می‌گردد

میشل فوکو در کتاب نظم اشیا در سلسله مراتب پیدایی یک چیز به بحث در زمینه شرایط امکان پرداخته است. رویه مقابل شرایط امکان، شرایط امتناع (موانع فکری و فلسفی) است که پیدایی یک چیز را با دشواری روبرو می‌کند. اندیشه معماری در ایران کنونی به لحاظ مقدمات شکل گیری …

ادامه نوشته »

زمینه و زمانه‌ی امیر کبیر

موضوع سومین دوره‌ی آموزشی-پژوهشی اندیشه‌ی ایرانشهری (نگاهی سیستمی به تاریخ اجتماعی معاصر ایران) است که از سوی موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید و با همکاری مرکز آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر (واحد ۴۶) برگزار می‌گردد. «نگاهی سیستمی به تاریخ اجتماعی معاصر ایران» عنوان فرعی این دوره‌های پیاپی است که از محتوای آن …

ادامه نوشته »

ادامه‌ی نشست های تفسیر دیوان حافظ

موسسه‌ی فرهنگی-هنری خورشید راگا دومین دوره‌ی آموزشی نقد و بررسی دیوان حافظ را به استادی دکتر امیرحسین ماحوزی برگزار می‌کند. دومین گام این دوره‌ی آموزشی به ادامه‌ی بررسی دیوان خواجه حافظ شیرازی می پردازد که نخستین گام آن هفته‌ی پیش پایان یافت. نخستین نشست از دومین گام این دوره که …

ادامه نوشته »

وبینار چگونه خلاقانه فکر کنیم؟

وب سایت ” ایـ سمینار ” با همکاری “موسسه فرهنگی–هنری خورشید راگا” دوره‌ی آنلاین «چگونه خلاقانه فکر کنیم؟» را با استادی دکتر شروین وکیلی برگزارمی کنند. اندیشیدن، و حل مسائل روزمره به شکلی تکراری و مرسوم، در بهترین حالت کارگشاست و به دردِ رفع مسئولیت می‌خورد، اما تنها زمانی لذت‌بخش …

ادامه نوشته »