بایگانی برچسب: شعر معاصر

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به زندگی و شعر حسین منزوی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی»، پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهدی فیروزیان و دکتر امیرحسین ماحوزی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن منزوی، سخنرانان: دکتر مهدی …

ادامه نوشته »

ادامه بررسی شعر نیما

ششمین نشست دوره‌ی آموزشی سیمرغ (بازخوانی انتقادی شعر معاصر پارسی از چشم‌اندازی زبان-جامعه‌شناسانه) به ادامه‌ی بررسی زندگی و اشعار نیما یوشیج می پردازد و در آن بحث و گفتگویی نیز میان شرکت کنندگان انجام خواهد شد. به گزارش ایرانشهر، دوره‌ی‌ آموزشی سیمرغ که با دو نشست در هر ماه به …

ادامه نوشته »

شعر نیما یوشیج بررسی میشود

پنجمین نشست دوره‌ی آموزشی سیمرغ (بازخوانی انتقادی شعر معاصر پارسی از چشم‌اندازی زبان-جامعه‌شناسانه) به ادامه‌ی بررسی زندگی و اشعار نیما یوشیج می پردازد و در آن زمینه‌ی سیاسی و جامعه شناسی زبان نیما را تحلیل می‌کند. به گزارش ایرانشهر، دوره‌ی‌ آموزشی سیمرغ که با دو نشست در هر ماه به …

ادامه نوشته »