بایگانی برچسب: زروان

بازی: راز باغ انار

جدید ترین بازی گروه زروان قرار است در 31 خرداد ماه 92 در قالب یک سفر یک روزه در شهر ساوه اجرا شود. این بازی هم گروهیست و هم فردی، هم فکریست و هم فیزیکی و مراحل بر اساس قابلیت‌های مختلف افراد طراحی شده است. محور طراحی مفهومی بازی بر …

ادامه نوشته »