بایگانی برچسب: تاریخچه

تاریخچه

سابقه‌ی خورشید، به سال ها قبل باز می گردد. در سال 1375، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که حلقه ای دوستانه را برای مطالعه و بحث در زمینه های ادبیات و فلسفه تشکیل داده بودند،  مجموعه ای از هسته های مطالعاتی و پژوهشی را در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی …

ادامه نوشته »