بایگانی برچسب: اسطوره

زروان نسک-قسمت چهل و سوم (اسطوره‌‌شناسی آسمان شبانه)

در چهل‌وسومین برنامه‌ی زروان نسک، به معرفی کتابی می‌پردازیم که از زاویه‌ای‌ نو به بررسی یک گرایش بسیار کهن در انسان، یعنی نگاه کردن به آسمان و رمزگذاری پدیده‌های مربوط به آسمان شبانه پرداخته است. در این برنامه با دکتر شروین وکیلی درباره‌ی کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه و موضوعاتی‌که در …

ادامه نوشته »

زروان نسک-قسمت چهل و دوم (اسطوره‌‌شناسی پهلوانان ایرانی)

در چهل‌ودومین برنامه‌ی زروانسک در ادامه‌ی مباحث مربوط به اسطوره شناسی ایرانی به معرفی کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی می‌پردازیم و با دکتر شروین وکیلی از سیمای پهلوانان در سپهر غنی و یگانه ی اسطوره های ایرانی گفت و گو می‌کنیم.

ادامه نوشته »

زروان نسک-قسمت چهل و یکم (اسطوره‌‌شناسی ایزدان ایرانی)

در چهل‌و‌یکمین بخش از زروان نسک و در ادامه‌ی معرفی کتاب‌هایی که در چارچوب نظری زروان با موضوع اسطوره‌های ایرانی نوشته شده‌اند با دکتر شروین وکیلی درباره‌ی کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی گفت‌وگو می‌کنیم.

ادامه نوشته »

زروان نسک-قسمت چهلم (اسطوره‌‌پژوهی در چارچوب نظری زروان)

در چهلمین بخش از زروان نسک با دکتر شروین وکیلی از مسیر ویژه ای که در حوزه‌ی اسطوره پژوهی طی کردند و حاصل تلاش‌هایشان در این زمینه صحبت گفت‌وگو می‌کنیم. هم‌چنین به نقد و بررسی روش های معمولی می‌پردازیم که برای شناخت اساطیر تا به امروز در ایران رایج بوده …

ادامه نوشته »

زروان نسک-قسمت سی و نهم (اسطوره‌ی آفرینش بابلی)

در سی‌و‌نهمین برنامه‌ی زروان نسک و سرآغاز مباحث مربوط به اسطوره‌شناسی ایرانی با دکتر شروین وکیلی از اساطیر آفرینش در پهنه‌ی تمدن ایران گفت‌وگو می‌کنیم و به معرفی کتاب اسطوره‌ی آفرینش بابلی است می‌پردازیم.

ادامه نوشته »