کتابها

طرح نسخه

اخبار طرح نسخه را اینجا ببینید هدف: آماده سازی کتاب برای انتشار، شناسایی، جذب و تربیت استعدادها در زمینه تألیف/ ترجمه. راهبرد: سرمایه‌گذاری، ارایه خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه تألیف، ترجمه، تولید و نشرکتاب، راه‌اندازی و هدایت گروه‌های تألیف و ترجمه. خروجی طرح نسخه چندین جلد کتاب و دهها مقاله‌ …

ادامه نوشته »

درباره خورشید

خورشید، موسسه‌ای است فرهنگی، که با هدف بهسازی فرهنگ، فعالیت می‌کند. پیشینه‌ی فعالیت خورشید به سال 1379 می‌رسد. خورشید در این سال‌ها طیف بسیار گوناگونی از برنامه‌های آموزشی، گردشگری، بازیهای فرهنگی، ورزش و کوه‌پیمایی همگانی و … برگزار کرده‌است. خورشید برای شناسایی، صورت بندی و پاسخ به مسائل پیش رو …

ادامه نوشته »

تاریخچه

سابقه‌ی خورشید، به سال ها قبل باز می گردد. در سال 1375، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که حلقه ای دوستانه را برای مطالعه و بحث در زمینه های ادبیات و فلسفه تشکیل داده بودند،  مجموعه ای از هسته های مطالعاتی و پژوهشی را در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی …

ادامه نوشته »