کتابها

طرح جم

هدف: بسترسازی برای بروز خلاقیت‌های هنری اعضا و مخاطبان خورشید و پیکربندی و تولید دستاوردهای هنری‌ ایشان در قالبهای شایسته. راهبرد: تشکیل هسته‌های مطالعاتی و پژوهشی، و واحدهای تولید محصولات هنری. محصولات در دست تولید: مجموعه‌ی گوسان: آوازها و موسیقی‌های پدید آمده بر پایه‌ی شعرهای خورشیدی‌ها (اهورا پارسا) کتاب گویای …

ادامه نوشته »

طرح نسخه

اخبار طرح نسخه را اینجا ببینید هدف: آماده سازی کتاب برای انتشار، شناسایی، جذب و تربیت استعدادها در زمینه تألیف/ ترجمه. راهبرد: سرمایه‌گذاری، ارایه خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه تألیف، ترجمه، تولید و نشرکتاب، راه‌اندازی و هدایت گروه‌های تألیف و ترجمه. خروجی طرح نسخه چندین جلد کتاب و دهها مقاله‌ …

ادامه نوشته »

درباره خورشید

خورشید، موسسه‌ای است فرهنگی، که با هدف بهسازی فرهنگ، فعالیت می‌کند. پیشینه‌ی فعالیت خورشید به سال 1379 می‌رسد. خورشید در این سال‌ها طیف بسیار گوناگونی از برنامه‌های آموزشی، گردشگری، بازیهای فرهنگی، ورزش و کوه‌پیمایی همگانی و … برگزار کرده‌است. خورشید برای شناسایی، صورت بندی و پاسخ به مسائل پیش رو …

ادامه نوشته »