ساده‌سازی زروان

گزین‌گویه از کتاب «تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی» – ۱

  در تاریخ دیرینه و درازپای ایران‌زمین، که معمولاً ناقص خوانده و بد فهم شده است، روایت‌های موجود درباره‌ی تاریخ عصر اشکانی یکی از نامفهوم‌ترین و نارساترین تصویرها را به دست می‌دهد. اشکانیان دیرپاترین دودمان حاکم بر ایران‌زمین بوده‌اند و تأثیر و ژرفای ایشان بر تعریف «ایرانی بودن»، از بسیاری …

ادامه نوشته »

گزین‌گویه از کتاب «کوروش رهایی‌بخش» – 1

در 539 پ.م. مردم بابل دروازه‌هایشان را بر کوروش گشودند و شاه پارس‌ها بدون نبرد وارد شهر شد و کتیبه‌ی حقوق بشر را، هم‌زمان با متحد شدن قوم‌های مقیم ایران‌زمین، نویساند. پس از آن جانشینان کوروش تا 230 سال بر بابل فرمان راندند. کوروش رهایی‌بخش، دکتر شروین وکیلی، نشر شورآفرین، …

ادامه نوشته »