حلقه فیلم‌پژوهی

جلسه نقد و بررسی فیلم “جنگ ستارگان”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “جنگ ستارگان”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی فیلم های جنگ ستارگان” برگزار شد. سحنرانان : دکتر غلامرضا آذری، مسعود بربر، کوروش جاهد، شروین وکیلی

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “سکوت بره ها”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “سکوت بره ها”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان سیزدهمین نشست فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی فیلم سکوت بره ها” برگزار شد. سخنرانان: ابراهیم درخشانی، سینا امینی، محمدرضا فهمیزی، شروین وکیلی

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی آثار داریوش مهرجویی_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی آثار داریوش مهرجویی_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست حلقه‌ی فیلم پژوهی انجمن زروان در تاریخ 22 تیرماه 1397 با موضوع “نقد و بررسی آثار داریوش مهرجویی” برگزار شد. سخنرانان: شروین وکیلی، اسداله غلامعلی ، امید رنجبر مدیر پنل: دکتر غلامرضا آذری مدیر اجرایی: مینا حسنی   …

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی آثار استنلی کوبریک_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی آثار استنلی کوبریک_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی آثار استنلی کوبریک” برگزار شد. سخنرانان: رضافاضل، مینو خانی، محمد صادقلو، شروین وکیلی. مدیر پنل: دکتر غلامرضا آذری مدیر اجرایی: مینا حسنی  

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “تومیریس”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “تومیریس” محصول 2019 قزاقستان_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی فیلم تومیریس” به طور مجازی برگزار شد.   مینا حسنی، علیرضا افشاری، پویان مقدم، شروین وکیلی

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “راز گل سرخ”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “راز گل سرخ”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی فیلم راز گل سرخ در تاریخ 7 بهمن 99 به صورت مجازی برگزار شد. سخنرانان: مینا حسنی مسعود بربر شروین وکیلی  

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “شکل آب”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “شکل آب”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان جلسه حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “تقد و بررسی فیلم شکل آب” در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 برگزار شد. سخنرانان: امیرحسین بابایی، کوروش جاهد، شروین وکیلی، مسعود بربر مدیر پنل: دکتر غلامرضا آذری مدیر اجرایی: مینا حسنی

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “آشغال های دوست داشتنی”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “آشغال های دوست داشتنی”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان جلسه حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان،با موضوع “نقد و بررسی فیلم آشغال های دوست داشتنی” در تاریخ 20 تیرماه 1398 برگزار شد. سخنرانان: رضا مهنا، امیرحسین بابایی، غلامرضا آذری، شروین وکیلی  

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “دوازده مرد خشمگین”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “دوازده مرد خشمگین”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان   سخنران ها: غلامرضا آذری، شروین وکیلی، امیرحسن ندایی، اسدالله غلامعلی، پویا عاقلی‌زاده، امید رنجبر  

ادامه نوشته »

جلسه نقد و بررسی فیلم “فروشنده”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان

جلسه نقد و بررسی فیلم “فروشنده”_حلقه فیلم پژوهی انجمن زروان نشست حلقه‌ی فیلم پژوهی انجمن زروان در تاریخ 1396.2.15 با موضوع “بررسی و تحلیل فیلم فروشنده” برگزار شد. سخنرانان: محسن خیمه دوز، شروین وکیلی، بابک کریمی، سعیده طاهری مدیر پنل: دکتر غلامرضا آذری مدیر اجرایی: مینا حسنی

ادامه نوشته »