حلقه سیمرغ

نشست انجمن ادبی سیمرغ (دکتر پرویز ناتل خانلری-بخش نخست)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نقد و بررسی زندگی و آثار «دکتر پرویز ناتل خانلری-بخش نخست» در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، دکتر شروین وکیلی و دکتر علی اصغر بشیری بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی   نشست انجمن ادبی سیمرغ …

ادامه نوشته »

نشست انجمن ادبی سیمرغ (میرزا آقاخان کرمانی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نقد و بررسی زندگی و آثار «میرزا آقا خان کرمانی» در روز دوشنبه 24آبان 1395 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری و دکتر شروین وکیلی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع میرزا آقاخان کرمانی- سخنران: …

ادامه نوشته »