حلقه سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ(رمان نویسان پیشرو)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «رمان نویسان پیشرو در ادبیات داستانی ایران» سه شنبه 25 آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، خانم فرزانه ابراهیم زاده و خانم سعیده امین زاده بودند. نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «رمان نویسان پیشرو در ادبیات داستانی ایران»، …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ(زنان سفرنامه‌نویس عهد قاجار)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «زنان سفرنامه‌نویس عهد قاجار» جمعه 30 مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری و دکتر امیرحسین ماحوزی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «زنان سفرنامه‌نویس عهد قاجار»، سخنرانان: دکتر مسعود انصاری و دکتر امیرحسین ماحوزی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ(سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر» پنج شنبه ۲5 شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع «سیر تحول سفرنامه‌نویسی در ادبیات معاصر»، سخنرانان: دکتر …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ(در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی)

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی» جمعه 28 خرداد ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت )

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت »، جمعه 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر هنگامه آشوری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (رونمایی کتاب «هنوز نیمه‌تمام» اثر استاد علیرضا شجاع‌پور)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « رونمایی کتاب «هنوز نیمه‌تمام» اثر استاد علیرضا شجاع‌پور»، جمعه 22 اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر حسین مجتهدی، دکتر هنگامه آشوری، دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر شروین وکیلی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به زندگی و شعر حسین منزوی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی»، پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهدی فیروزیان و دکتر امیرحسین ماحوزی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن منزوی، سخنرانان: دکتر مهدی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به شعر سیمین بهبهانی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر سیمین بهبهانی»، پنج شنبه 25 دی ماه 1399 برگزار شد. سخنرانان این نشست استاد علیرضا شجاع پور، دکتر محمدنوید بازرگان، دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر حسین مجتهدی و دکتر شروین وکیلی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (موردپژوهی رمان تن تنهایی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «موردپژوهی رمان تن تنهایی، نوشته خانم سحر سخایی، از منظر روان کاوی و مطالعات زنان»، یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸  برگزار شد. سخنرانان این نشست خانم سحر سخایی و آقای سینا امینی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »