حلقه سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ(در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی)

نسخه‌ی شنیداری حلقه‌ی ادبی سیمرغ با عنوان «در جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ بررسی تحلیلی خاستگاه و ریشه‌های نثر معاصر فارسی» جمعه 28 خرداد ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مسعود انصاری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع ندر جست‌وجوی سرچشمه‌ها؛ …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت )

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاه تحلیلی به بوف کور صادق هدایت »، جمعه 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر هنگامه آشوری، آقای مسعود بربر و خانم سعیده امین زاده بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (رونمایی کتاب «هنوز نیمه‌تمام» اثر استاد علیرضا شجاع‌پور)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « رونمایی کتاب «هنوز نیمه‌تمام» اثر استاد علیرضا شجاع‌پور»، جمعه 22 اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر حسین مجتهدی، دکتر هنگامه آشوری، دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر شروین وکیلی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به زندگی و شعر حسین منزوی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر و زندگی حسین منزوی»، پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهدی فیروزیان و دکتر امیرحسین ماحوزی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به شعر و زندگی حسن منزوی، سخنرانان: دکتر مهدی …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (نگاهی به شعر سیمین بهبهانی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع « نگاهی به شعر سیمین بهبهانی»، پنج شنبه 25 دی ماه 1399 برگزار شد. سخنرانان این نشست استاد علیرضا شجاع پور، دکتر محمدنوید بازرگان، دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر حسین مجتهدی و دکتر شروین وکیلی بودند.   نشست انجمن ادبی سیمرغ با موضوع نگاهی به …

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (موردپژوهی رمان تن تنهایی)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «موردپژوهی رمان تن تنهایی، نوشته خانم سحر سخایی، از منظر روان کاوی و مطالعات زنان»، یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸  برگزار شد. سخنرانان این نشست خانم سحر سخایی و آقای سینا امینی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش چهارم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی -بخش چهارم »، یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر امیر حسین ماحوزی و دکتر مسعود انصاری بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش سوم)

نشست انجمن ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش سوم»، یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر نیره توکلی و دکتر شروین وکیلی بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »

انجمن ادبی سیمرغ (بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی-بخش دوم)

نشست ادبی سیمرغ، با موضوع «بازتاب مفهوم جنسیت در نظم و نثر فارسی -بخش دوم»، یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸  برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر مهتا بردبار، دکتر هنگامه آشوری و دکتر صبا پژمانفر بودند.   مدیر نشست: حیدر زندی  

ادامه نوشته »