خورشید

طرح‌ها

۱۲ دی ۱۳۹۲0548 اخبار طرح آموزش را اینجا ببینید هدف: سازماندهی، تدوین و توزیع منش‌های روزآمد در حوزه‌ی علوم...

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰7976 هدف: افزایش آشنایی مخاطبان با مناطق تاریخی و زیست‌بوم‌های ایران، محکم ساختن پیوند بین انسان...

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰3702 هدف: توانمندسازی و ارتقای دانش و بینش عمومی از مجرای تجربه‌ی حل معماها در جریان بازی...